• Технология вагоностроения, ремонта вагонов и уровень производства. Характеристика стенда разборки-сборки поглощающих аппаратов типа Ш6-ТО-4, СРС-Ш6. Автоматизация ремонтных работ: установка для выпрессовки подшипников, зачистки и промывки корпусов букс.

  реферат (1,2 M)
 • Виды и классификация вагонов. Конструктивные особенности и требования, предъявляемые к вагонам промышленного транспорта. Принцип действия вагона-дефектоскопа. Характеристика вагона-лаборатории, ледника, цистерны, купе, думпкаров. Типы вагонов-платформ.

  презентация (6,6 M)
 • Обзор и анализ конструктивных схем отечественных и зарубежных вагонов-цистерн, определение главных преимуществ и недостатков использования. Анализ известных технических решений по безрамным конструкциям. Существующие неисправности и их устранение.

  дипломная работа (737,1 K)
 • Общие сведения о вагоностроении в СССР. Исходные данные для проектирования вагонов. Ходовые части, тормозные устройства, автосцепное оборудование вагонов. Грузовые, пассажирские и самоходные вагоны. Экспериментально-исследовательская база вагоностроения.

  книга (4,4 M)
 • Деревина як будівельний матеріал має ряд недоліків або вад, що знижують її якість, а у ряді випадків роблять її непридатною для використання в деяких конструкціях. Основні недоліки деревини: гниття, сучки. Вади форми стовбура та структури деревини.

  реферат (2,5 M)
 • Межславянския супярэчнасці ў Цэнтральна-Усходняй Еўропе другой паловы XVI - першай чвэрці XVII ст. Руска-польска-ўкраінскія адносіны. Украінская нацыянальная рэвалюцыя. Колонизаторская палітыка Расійскай імперыі на ўкраінскіх і беларускіх землях.

  дипломная работа (97,2 K)
 • Ваенна-палітычнае і міжнароднае значэнне разгрома нямецка-фашысцкіх войск пад Масквой. Пачатак стварэння антыгітлераўскай кааліцыі, аснова для її ўтварэння. Сутнасць Вашынгтонскай дэкларацыі 26 дзяржаў. Значнай падзеяй, якая вымусіла ЗША ўступіць у вайну.

  контрольная работа (21,2 K)
 • Визначення поняття продуктивних сил та їх розміщення. Поняття та види міжгалузевих комплексів. Регіональна політика уряду щодо важкого машинобудування в кожному економічному регіоні. Проблеми розвитку важкого машинобудування та шляхи їх вирішення.

  курсовая работа (653,1 K)
 • Сьогодні уже можна вважати доведеним, що джерела морального неблагополуччя потрібно шукати перш за все у сімейному вихованні. І це не-важко пояснити: в дитинстві і ранньому дитинстві сім'я майже безроздільно формує особистість дитини.

  реферат (11,9 K)
 • Характеристика впливу важких металів на біологічні об’єкти. Поняття та токсикологічна характеристика деяких важких металів. Сучасні методи аналізу: хімічні та фізико-хімічні. Отримання та аналіз важких металів із стічних вод підприємств методом сорбції.

  курсовая работа (373,0 K)
 • Сутність девіації, точки зору на її причини. Головні вияви девіантної поведінки. Соціологічний аналіз соціальних чинників і факторів формування девіантної поведінки молоді. Особливості формування девіантної поведінки у дітей та підлітків у родині й школі.

  курсовая работа (100,8 K)
 • Встановлення оптимального віку і живої маси телиць внутрішньо-породного типу поліської м'ясної породи при різній інтенсивності вирощування. Оцінка відтворної здатності телиць, вирощених при різній інтенсивності вирощування і живої маси при плідній злучці.

  статья (76,2 K)
 • Кардіоїда як плоска лінія, яка описується фіксованою точкою кола, що котиться по нерухомій кола з таким же радіусом, напрямки її вивчення, головні властивості, математичне значення. Поняття та структура спіралі Архімеда. Призначення лемніскати Бернуллі.

  презентация (7,4 M)
 • Характеристика необхідних для роботи ділових документів. Протокол як один з найпоширеніших документів колегіальних органів, де фіксують хід і результати проведення зборів. Написання словосполучень з великої чи з малої літери. Написання листа-претензії.

  контрольная работа (44,0 K)
 • Вимоги до ставлення цілей викладання геометрії в загальноосвітній школі. Суть методу координат на площині та його основні задачі стосовно геометричних місць точок. Афінна система координат. Елементи використання на практиці важливих точок трикутника.

  дипломная работа (1,4 M)
 • Безработица и политика занятости. Формы проявления макроэкономической нестабильности в Республике Беларусь. Экономический цикл и политика стабилизации. Природа инфляции и применение антиинфляционной политики. Факторы, влияющие на экономический рост.

  курсовая работа (158,3 K)
 • Для решения определённых зоотехнических задач используют методы разведения. Эти методы - это система подбора с/х животных с учётом видовой, линейной и породной принадлежности. Важнейшие биологические особенности в птицеводстве и мясном скотоводстве.

  контрольная работа (21,2 K)
 • Вехи Второй мировой войны. Битва под Москвой в 1941—1942 годах. Основные периоды Сталинградской битвы. Северо-Кавказская стратегическая оборонительная операция. Битва за Кавказ 1942—1943 гг. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

  реферат (39,9 K)
 • Грушевый галловый клещ. Зеленая яблонная тля. Яблонная медяница. Боярышница. Зимняя пяденица. Яблонная запятовидная щитовка. Персиковая плодожорка. Грушевая плодовая огневка. Биологический, химический, биохимический методы борьбы с вредителями.

  реферат (18,8 K)
 • Осваиваем космос. Новая эра в космонавтике. Космический корабль многоразового использования "Энергия"-"Буран". Полет станции "Мир". Орбитальная станция "Мир": хроника полетов. Полет станции "Мир" продолжается (2-е полугодие 1995 г.)

  курсовая работа (1,0 M)