• Виникнення течій модернізму та розвиток європейської літератури за часів XX століття. Компаративний аналіз античної "Антігони" Софокла та брехтівської обробки. Причини порушення головних ідей трагедії. Бертольд Брехт у контексті німецької драматургії.

  курсовая работа (40,2 K)
 • Розвиток органічного світу в архейську, протерозойську, палеозойську, мезозойську та кайнозойську ери. Підвищення життєздатності організму шляхом ароморфозу. Виникнення завдяки ідіоадаптації нижчих систематичних категорій. Поняття загальної дегенерації.

  реферат (29,1 K)
 • Основні тези Аристотеля про місце в державі правителя. Розгляд різних теорій державних устроїв. Інтерпретація проблем держави, громадянина та правителя в "Афінській політії". Проект найкращого державного устрою, при якому громадяни ведуть щасливе життя.

  курсовая работа (53,4 K)
 • Розкриття змісту понять "економічне зростання" та "економічний розвиток" та їх застосування за умов формування в Україні нової цивілізаційної моделі. Розгляд особливостей економічного зростання в Україні, виявлення його чинників та ринкових умов.

  курсовая работа (85,7 K)
 • Закономірності та особливості відносин польської і української громади в Другій Речі Посполитій на місцях і в політичному житті в міжвоєнний період. Загальна картина розвитку подій та їх вплив на українську національну меншину Польщі 20-х-30-х рр. XX ст.

  научная работа (516,9 K)
 • Історичні передумови зародження портретного жанру в українському мистецтві ХVII-XVIII ст. Проблема становлення і розвитку портретного жанру на початку ХVII століття, специфіка портрету у живописі. Доля української портретної традиції кінця ХVIIІ ст.

  дипломная работа (88,9 K)
 • Історія становлення правової системи ЄС, її обов'язкової сили для членів ЄС. Види правових джерел. Перспективи та розвиток українського законодавства в контексті підписання угоди про асоціацію з ЄС. Вплив і взаємодія міжнародного права з правом Євросоюзу.

  курсовая работа (67,4 K)
 • Міфологічний комплекс первісних людей. Фетишизм – віра в одухотвореність предметів і сил природи. Тотемізм. Іпатіївській літопис. Дерево життя — складова космогонічних і часових первісних уявлень. Магія в первісних віруваннях. Генеза надприродного.

  реферат (17,4 K)
 • Роль податкової системи у формуванні доходів держави. Історія розвитку та сутність оподаткування як джерела наповнення бюджетів та інструменту регулювання соціально-економічних процесів. Особливості податкової політики та системи урядових заходів.

  доклад (24,2 K)
 • Характеристика головних джерел та історіографія проблеми. Становлення російсько-британських відносин у 1553-1885 рр. Причини, хід і наслідки протиріч 1885-1897 рр. Аналіз впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на політику Росії та Великобританії.

  магистерская работа (130,4 K)
 • Характеристика джерел та історіографія проблеми зіткнення інтересів Російської та Британської імперій. Становлення російсько-британських відносин у 1553-1885 рр. Російсько-британські відносини у 1885-1890 рр., особливості їх еволюції у 1891-1897 рр.

  дипломная работа (235,8 K)
 • Становлення російсько-британських відносин. Причини, хід і наслідки британо-російських протиріч 1885-1897 рр. Вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на політику Росії та Великобританії. Роль російсько-британських відносин у системі міжнародних відносин.

  магистерская работа (172,0 K)
 • Огляд історії міжнародних відносин у ХІХ столітті, підписання Паризького трактату, роботи Лондонської конференції. Характеристика причин, ходу та наслідків російсько-британських протиріч. Аналіз впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на політику країн.

  магистерская работа (653,9 K)
 • Становлення російсько-британських відносин. Причини, хід, наслідки британо-російських протиріч у 1856-1871 pp. Вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на політику Росії та Великобританії. Місце російсько-британських відносин у системі міжнародних відносин.

  магистерская работа (654,3 K)
 • Сутність підходів до вивчення економічної діяльності держави в сучасному суспільстві, теорія П. Самуельсона. Систематизація відмінностей у розвитку державної власності Л. Рейнолдса. Моделі функціонування державної власності, географія їх розповсюдження.

  реферат (582,5 K)
 • Загальний огляд історії судоустрою українських земель Великого князівства Литовського. Судова реформа 1564-1566 р. Гродські, підкоморські суди. Копні суди як інститут руського-українського звичаєвого права. Судовий процес на українських землях князівства.

  диссертация (227,1 K)
 • Актуальність дослідження, визначення його об’єкта, предмета, мети, завдання, хронологічні межі та джерельна база. Особливості еволюції сфери гостинності Києва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в контексті становлення і розвитку туризму в Україні.

  автореферат (36,8 K)
 • Характеристика сучасного і перспективного напрямків моди в зачісках. Обґрунтування вибору базової історичної моделі. Розробка моделі стрижки на основі історичної. Визначення початкових даних моделі для виконання розробленої стрижки, технологія макіяжу.

  дипломная работа (2,1 M)
 • Загальна характеристика атмосфери Землі. Значення атмосфери для людини, її утворення та еволюція. Сучасний склад атмосферного повітря, баланс газів. Змінні складові атмосфери, які мають природне походження. Декілька природних джерел утворення озону.

  курсовая работа (48,0 K)
 • Поняття виду, типу и жанру телевізійної реклами, історія її становлення та розвитку, оцінка практичної ефективності. Еволюція методів і принципів створення даного типу реклами. Особливості та обґрунтування прийомів сприйняття глядачем-споживачем.

  дипломная работа (107,1 K)