• Стан мовознавства в Європі епохи середньовіччя, Відродження. Формування національних мов і закріплення їх в літературі. Укладання національних емпіричних граматик та словників. Звуконаслідувальна теорія походження мови. Лексикографія у східних слов'ян.

  реферат (47,0 K)
 • Загальна характеристика ЄБРР, передумови виникнення, процес створення, внутрішньо-організаційний механізм і структура, основні цілі, функції діяльності. Проектний цикл як базовий механізм реалізації партнерства з ЄБРР. Стратегія діяльності ЄБРР в Україні.

  аттестационная работа (135,1 K)
 • Реалізм в українському пейзажі. Аналіз фахової літератури щодо пейзажного живопису кінець ХІХ — поч. ХХ ст. Темі пейзажного живопису. Мистецтвознавчий аналіз роботи В. Орловського "На березі моря". Пейзажний живопис у творчості В.Д. Орловського.

  курсовая работа (99,7 K)
 • Підвищення продуктивності праці і поліпшення якості продукції - головне завдання економіки промислово розвинутих країн. Якість як головний чинник забезпечення конкурентоспроможності європейських країн. Закордонний досвід і контроль управління якістю.

  контрольная работа (25,4 K)
 • Дослідження міжнародно-правових стандартів попередження рецидивної злочинності. Аналіз заходів, що є альтернативними тюремному ув’язненню. Характеристика вимог, які повинні надаватись до поводження із ув’язненими щодо попередження рецидивної злочинності.

  реферат (21,5 K)
 • Співробітництво України з ЄС у процесі адаптації законодавства. Особливості законодавства ЄС з охорони праці. Місце директив ЄС в закріпленні вимог та стандартів. Досвід європейських країн з забезпечення реалізації законодавства в сфері охорони праці.

  реферат (59,6 K)
 • Економічна інтеграція в Західній Європі. Місце європейського парламенту у системі органів європейського співтовариства. Формування європейського парламенту, його повноваження й основні функції. Структура й організація роботи європейського парламенту.

  курсовая работа (57,7 K)
 • Основа міжнародної економічної інтеграції. Географія, основні принципи, система і структура Європейського Союзу (ЄС). Права людини і громадянина в ЄС. Економічний і валютний союз, екологічна політика країн Європи. Інститути Європейського Союзу.

  реферат (33,0 K)
 • Європейський Союз - інтеграційне об'єднання 27 країн Європи, його сутність, мета і необхідність утворення, етапи розвитку. Міжнаціональні політичні, економічні, соціальні, правові та інституційні системи ЄС як гарантія миру, співробітництва і демократії.

  реферат (23,2 K)
 • Історія створення Європейського Союзу та його структур. Аналіз Лісабонського договору. Становлення незалежної України на міжнародній арені. Взаємовідносини України та ЄС в 2004-2010 роки. Єврoiнтeгрaцiйний курс країни пiд чaс прeзидeнтa В. Янукoвичa.

  дипломная работа (103,5 K)
 • Історичні корені Європейського Союзу (ЄС). ЄС як інтеграційне об’єднання країн на основі спільних демократичних цінностей. Побудова організаційної структури за принципом розподілу законодавчої, виконавчої та судової функцій, інституційна система.

  контрольная работа (24,2 K)
 • Склад та функції Європейського Союзу, його утворення в 1993 році відповідно до Маастріхтського Договору. Активність міжнародних компаній країн на північноамериканському ринку. Сучасні компоненти соціальної ринкової економіки. Перспективи розширення.

  реферат (32,1 K)
 • Історія розвитку ідей про об'єднання Європи та будівництво європейського співтовариства. Особливості політики, структурний склад, цілі Євросоюзу. Склад, привілеї, основні питання Європарламенту. Критерії асоційованого членства в ЄС для інших держав.

  научная работа (35,2 K)
 • Історичні умови та засади розвитку і становлення прав людини в Європейській системі законодавства (судочинства). Виникнення і закріплення Європейського суду з прав людини в системі судочинства. Принципи діяльності Європейського суду з прав людини.

  курсовая работа (77,8 K)
 • Історія створення Європейського Суду з прав людини. Організаційна структура і склад суду. Основні засади європейського судочинства. Порядок звернення українських громадян до Європейським Суду. Механізм виконання Україною рішень Європейського Суду.

  курсовая работа (64,7 K)
 • Промисловий переворот другої половини XVIII ст. закріпив провідні позиції Англії у світовій економіці і в першій половині XIX ст. Німеччина XIX ст. й створення Німецького союзу. Франція та її економіка. США в процесі бурхливого розвитку капіталізму.

  реферат (24,7 K)
 • Утвердження інституту омбудсмана у світі та в Україні. Механізм імплементації новітніх міжнародних стандартів з прав людини в Україні. Конвенція про захист прав людини та основних свобод для України: європейська мрія чи реальний захист прав людини?

  курсовая работа (48,3 K)
 • Особливість сучасного міжнародно-правового регулювання праці та його вплив на національну політику та законодавство України. Міжнародні стандарти в сфері праці. Специфіка аналізу основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми.

  реферат (22,3 K)
 • Студіювання передвиборчих програм кандидатів у Президенти України, які брали участь у виборах 2004 року відносно ставлення до європейського та євроатлантичного вибору. Зовнішньополітичні настанови кандидатів у президенти, їх погляди щодо вступу у НАТО.

  статья (29,4 K)
 • Детальний аналіз чинників і просторових аспектів розвитку території Єврорегіону "Буг", її цілі та задачі. Нормативна база створення та діяльності вільних економічних зон в Україні. Сучасні проблеми розвитку програми Єврорегіону "Буг", шляхи їх вирішення.

  реферат (28,5 K)