• Мета створення Єврорегіону "Слобожанщина" - реалізація соціально-економічних функцій пограниччя, усунення бар'єрів для контактів населення, залучення інвестицій для стабілізації економіки. Задачі українсько-російського транскордонного співробітництва.

  реферат (463,7 K)
 • Суть поняття "єврорегіон" та передумови його формування. Організаційно-правовий механізм функціонування єврорегіонів. Приєднання України до Європейської конвенції. Формування та соціально-економічні наслідки функціонування Карпатського еврорегіону.

  презентация (540,4 K)
 • Інтеграція української економіки до Європейського Союзу. Моделі теорії взаємопроникнення: економічного федералізму; європейського і регіонального типу; міжнародно-правового регулювання. Торгівля товарами та послугами, прямі інвестиції між Україною та ЄС.

  курсовая работа (1,8 M)
 • Місце в інституційно-правовому забезпеченні співробітництва поліцій, судових органів у кримінально-правовій сфері підрозділу Європейського Союзу з судової співпраці (Євроюст). Нормативно-правовий механізм регламентації діяльності, організаційна структура.

  реферат (47,8 K)
 • Арабська Республіка Єгипет: державний устрій, населення (єгипетські араби, бедуїни і бербери), рослинний та тваринний світ. Річка Ніл та економіка країни (сільське господарство, нафтодобувна та гірничодобувна промисловість, нафтопереробка, металургія).

  презентация (2,8 M)
 • Економіко-географічна характеристика Єгипту та Алжиру. Особливості природних умов на території цих держав, їх географічне положення. Аспекти історичного розвитку і сучасного стану господарства країн. Аналіз показників населення та рівень їх культури.

  реферат (31,9 K)
 • Місце єгипетських пірамід серед об'єктів всесвітньої історичної спадщини. Єгипет, піраміди. Правда у бетоні. Оріон. Принципи геометрії, математики, астрономії, астрології. "Правильні" піраміди є єгипетським винаходом приблизно 2550 року до н.е.

  реферат (37,8 K)
 • Ознайомлення із цілями та принципами побудови Електронної митниці; визначення її основних завдань та функцій. Характеристика системного та мережевого програмного забезпечення Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України.

  контрольная работа (23,0 K)
 • Єдина теорія полів і взаємодій у цей час. Об'єднання слабкої й електромагнітної взаємодій елементарних часток. Мрія Ейнштейна у пошуках єдиної теорії будови Всесвіту. Основної ідеї та теоретичні досягнення у теорії суперструн на сьогоднішній день.

  курсовая работа (474,6 K)
 • Дослідження зовнішньополітичного і економічного життя України. Єдиний економічний простір, особливості та мета його формування, принципи функціонування та розвиток. Аналіз напрямів економічної інтеграції, її можливі переваги та недоліки для України.

  курсовая работа (59,7 K)
 • Основні проблеми інтеграційної політики України. Аналіз торговельних відносин з країнами-членами єдиного економічного простіру (ЄЕП). Зовнішньоторгівельні відносини України з Росією як основним торговельним партнером. Інтеграційні пріоритети України.

  дипломная работа (111,6 K)
 • Причини прийняття Єдиного європейського акта. Програма переходу до єдиного внутрішнього ринку, вільний рух товарів, осіб, капіталу та послуг. Реформи в системі європейських інститутів. Заходи щодо координації грошово-кредитної політики держав-членів.

  реферат (20,9 K)
 • Сутність, призначення та структура єдиного казначейського рахунку, його складові частини. Рух коштів на єдиному казначейському рахунку. Оптимальний шлях платежiв до бюджетiв. Проблеми функціонування єдиного казначейського рахунку та шляхи їх вирішення.

  курсовая работа (532,6 K)
 • Поняття та правова база Єдиного митного тарифу України. Порядок його формування та застосування. Види, нарахування та сплата мита, що стягується митницею при перетинанні товарами кордону. Звільнення від сплати мита,тарифні пільги та преференції.

  контрольная работа (25,4 K)
 • Функціонування єдиного реєстру доручень, посвідчених у нотаріальному порядку. Поняття та види правової інформації. Застосування програмних та технічних засобів, придатних для створення промислових систем. Основні шляхи порушення безпеки інформації.

  контрольная работа (37,6 K)
 • Правове регулювання Єдиного соціального внеску (ЄСВ) законодавством України. Економічна визначеність ЄСВ. Зарубіжна практика використання прибуткового податку (ПП). Правове регулювання ПП законодавством України. Перспективи в Україні ЄСВ та ПП.

  контрольная работа (32,7 K)
 • Шляхи становлення сучасної фізичної картини світу та мікросвіту. Єдині теорії фундаментальних взаємодій. Фізичні закони збереження високих енергій. Основи кваліфікації суб’ядерних частинок; кварковий рівень матерії. Зв’язок фізики частинок і космології.

  курсовая работа (936,1 K)
 • Державна політика як фактор забезпечення єдності економічної соціальної ефективності. Роль підприємства в досягненні єдності економічної і соціальної ефективності. Державна політика сприяння підприємництву. Вдосконалення техніки і технології виробництва.

  дипломная работа (184,7 K)
 • Матеріальна та духовна основа єдності навколишнього світу. Види єдності: субстратна, структурна та функціональна. Формування міфологічного світогляду як системи уявлень античних філософів. Принцип взаємодії та співвідношення зміни, руху і розвитку.

  реферат (25,5 K)
 • Механізм діагностики сформованості екологічної культури студентів вищих технічних навчальних закладів. Основні організаційно-педагогічні умови, які забезпечують якісний рівень екологічної культури. Методичні рекомендації для викладачів і студентів.

  автореферат (49,9 K)