• Особливості і принципи вибілювання деревної маси. Чинники формування білості напівфабрикату. Природа забарвлення деревних матеріалів. Види поглинання світла. Модифікації хромофорів під дією вибілювальних реагентів. Вплив іонів металів на білість деревини.

  контрольная работа (270,3 K)
 • Понятие и роль забастовки как проявления трудового конфликта. Особенности воздействия протеста на руководителей. Отличия официальной забастовки, наступательной, оборонительной, символической, частичной, сидячей. Динамика забастовочного движения в России.

  презентация (428,1 K)
 • Забастовка как временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора. Роль профсоюзов в организации забастовки, порядок объявления и процесс ее проведения.

  реферат (28,8 K)
 • Особенность социально-трудовых конфликтов: понятие, среда, участники; история стачечного движения в России. Трудовые конфликты в организации; забастовки, их классификация; анализ динамики, методы разрешения и предупреждения; психологический аспект.

  контрольная работа (37,5 K)
 • Определение забастовки в Трудовом кодексе и в Федеральном законе "О порядке разрешения коллективных трудовых споров", порядок ее объявления и гарантии работникам. Мера ответственности за принуждение к участию в стачке. Понятие незаконных забастовок.

  контрольная работа (152,6 K)
 • Використання в народному господарстві України десятків тисяч хімічних сполук. Групи небезпечності за ступенем токсичності при інгаляційному та пероральному шляхах попадання в організм. Безпека функціонування хімічно небезпечних об'єктів та їх персоналу.

  реферат (22,4 K)
 • Поняття забезпечення безпеки. Особи, які підлягають захисту та органи, до функціональних обов’язків яких відноситься застосування заходів безпеки. Їх права і обовязки, правова відповідальність. Безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.

  реферат (37,6 K)
 • Визначення поняття недобросовісної конкуренції у сфері досягнень інтелектуальної власності та проведення боротьби з виробництвом та розповсюдженням контрафактної продукції в Україні та світі. Діяльність Антимонопольного комітету та розгляд спорів у суді.

  реферат (21,1 K)
 • Сутність, правова природа та особливості господарських правовідносин, що виникають у сфері банківського кредитування. Дослідження сучасної системи засобів забезпечення виконання господарських кредитно-банківських зобов’язань, оцінка їх ефективності.

  автореферат (29,7 K)
 • Структура духовного світу особистості. Механізм і шляхи формування духовного світу школяра. Сучасна система гармонійного розвитку. Формуванні національно-свідомої, духовно-багатої мовної особистості - основна мета вивчення української мови і літератури.

  реферат (225,5 K)
 • Характеристика потенційної небезпеки життєдіяльності людини. Порядок поведінки при лісових пожежах та надання першої медичної допомоги при опіках. Характеристика вибухів на виробництві, їх причини та наслідки. Побудування протирадіаційного укриття.

  контрольная работа (20,7 K)
 • Розуміння закону як правового явища. Поняття законності як режиму в адміністративному процесуальному праві. Відновлення порушених прав та законних інтересів громадян, суспільних організацій. Принцип законності у справах державної реєстрації речових прав.

  реферат (25,7 K)
 • Криптографія – математичні методи забезпечення інформаційної безпеки та захисту конфіденційності. Огляд існуючих методів пошуку нових алгоритмів шифрування. Розробка системи оцінки ефективності криптографічних систем. Найпоширеніші методи шифрування.

  дипломная работа (1,2 M)
 • Класифікація мережевих атак, методи протидії і захисту. Технології аутентифікації, цілісності і конфіденційності. Модуль периферійного розподілу. Безпечний дизайн Cisco SAFE. Розробка схеми мультисервісної мережі. Технології віддаленого доступу до VPN.

  курсовая работа (616,8 K)
 • Аналіз існуючих методів несанкціонованого отримання інформації та заходів щодо протидії їм. Детальних огляд їх властивостей і можливостей впровадження на підприємстві. Наслідки недотримання правил захисту інформації від несанкціонованого отримання.

  курсовая работа (36,5 K)
 • Інформаційне забезпечення управління. Можливості організації ефективної взаємодії підприємств з суб’єктами ринку інформаційних продуктів і послуг та державної підтримки. Структура інформаційного простору підприємства. Конкурентоздатність підприємства.

  реферат (21,6 K)
 • Умови виникнення та роль конкуренції в ринковій економіці. Фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємства. Аналіз стратегічного потенціалу та конкурентних переваг ВАТ "ЮТЕМ". Шляхи вдосконалення менеджменту забезпечення конкурентних переваг.

  курсовая работа (98,5 K)
 • Загальна характеристика та сучасний стан розвитку машинобудівної галузі України, перспективи та передумови її подальшого розвитку. Оцінка конкурентоспроможності український машинобудівних підприємств на прикладі ДП"Судмаш", розробка шляхів її підвищення.

  дипломная работа (2,0 M)
 • Проблеми формування національної свідомості дітей та молоді, які є фактором оновлення суспільства. Впровадження гри як методу фізичного виховання у народній педагогіці. Формування фізичної діяльності учнів засобами українських народних рухливих ігор.

  дипломная работа (100,7 K)
 • Призначення та склад системи електропостачання стаціонарного аеродрому. Схеми електричних мереж і аеродромні понижуючі трансформаторні підстанції. Визначення розрахункового силового навантаження об’єктів електропостачання аеропорту, їх безпечність.

  дипломная работа (1,8 M)