• Характеристика сутності ідентифікації товару - процедури, внаслідок якої встановлюється відповідність продукції вимогам, які пред’являються до неї в нормативних чи інформаційних документах. Особливості асортиментної, якісної і партійної ідентифікації.

  контрольная работа (2,1 M)
 • Фізичні характеристики компакт-диска. Помилки та можливості їх появи. Коди Ріда-Соломона. Проблеми захисту інформації. Основні загрози та методи їх рішень. Боротьба з комп’ютерним піратством. Аутентифікація за допомогою ідентифікації лазерного диску.

  дипломная работа (74,6 K)
 • Етапи розробки математичної моделі ідентифікації параметрів в системі електроприводу. Опис приводу передатними функціями незмінної частини і регулятора. Аналіз роботи приводу з підсистемою ідентифікації та без неї. Синтез алгоритму регулятора швидкості.

  курсовая работа (557,5 K)
 • Методика ідентифікації особистості як метод наукового пізнання, його основні етапи та категорії. Дослідження та обґрунтування підходів сучасних соціологів до проблеми ідентифікації особистості, визначення їх структури та головних змістовних положень.

  курсовая работа (54,0 K)
 • Аналіз основних психологічних підходів до вивчення ідентичності і ідентифікації і різновиди релевантних політико-психологічних феноменів. Основи психології мас у концепції Зігмунда Фрейда, концепція Юнга. Політична самоідентифікація і потреби особистості.

  реферат (63,3 K)
 • Поняття націоналізму та умови його розвитку на українських землях. Елементи і основна ідея українського націоналізму. Ідеї націоналізму та самостійності у творах Миколі Міхновського. Місце Дмитра Донцова в історії української політичної думки ХХ ст.

  реферат (36,8 K)
 • Поняття та сутність тоталітарного режиму. Аналіз ідеологічного контролю, піару та агітації суспільства на прикладах тоталітарних режимів в СРСР, Німеччині та Італії. Характерні особливості інформаційно-психологічної дії на масову психічну свідомість.

  курсовая работа (51,9 K)
 • Становлення та розвиток лівої ідеології в Україні, еволюція теоретичної думки. Соціально-економічна політика в програмах партій соціалістичного спрямування. Проблема духовної політики, особливості позицій щодо шляхів національно-державного будівництва.

  дипломная работа (79,0 K)
 • Особливості культової практики представників зрубної спільності. Специфіка ідеологічних поглядів досліджуваних племен. Аналіз поховального обряду, його значення для зрубників. Загальна характеристика космологічних уявлень племен зрубної культури.

  курсовая работа (39,4 K)
 • Протиборство між українськими повстанцями та сталінським тоталітарним режимом. Силові та агітаційні методи налагодження стосунків представників радянської влади з населенням. Інформаційна війна між національно-визвольним рухом і комуністичним режимом.

  статья (35,0 K)
 • Анархізм - один з ідеологічних напрямів і рухів, що мали місце в Україні на початку ХХ століття та, зокрема, у період 1917-1921 років. Формування ідеології анархізму, основні його теоретики. Держава як головне джерело соціального та політичного зла.

  реферат (20,2 K)
 • Вавілонське рабовласницьке суспільство. Вавилонська релігія та ідея безсилля людини перед надприродними силами. Панування релігії і жрецтва в галузі ідеології. Писемність, література та розвиток науки. Відхід від традиційного релігійного світогляду.

  реферат (24,2 K)
 • Дослідження загадки становлення ідеології в роботі Й.-Г. Фіхте "Darstellung der Wissenschaftslehre: aus d. Jahren 1801/02". Новітні дослідження в сфері онтопсихології і позитивної психології Менегетті; необхідність сутнісної реалізації особистості.

  статья (28,4 K)
 • Порядок та основні правила розробки концепції ресторану, її структура та головні елементи, необхідні знання та їх джерела. Можливості та напрями зміни концепції ресторану, оцінка її впливу на подальшу долю закладу, необхідність аналізування ринку.

  реферат (14,1 K)
 • Політичні теорії і практичні дії, що ґрунтуються на расовій дискримінації, на поділі людей на біологічні групи на основі видимих особливостей. Расизм як ідеологія. Расизм в історії. Ідеї "расової чистоти" і переваги "німецької раси" Адольфа Гітлера.

  презентация (9,2 M)
 • Основні фізичні властивості полімерного матеріалу. Порівняння фізичних властивостей полімерних матеріалів. Довжина молекули полімеру. Позначення поліетилентерефталату на ринку. Основні сфери застосування поліетилентерефталату (ПЕТ) у промисловості.

  курсовая работа (1,6 M)
 • Назви кольорів як компонент відтворення мовної моделі світу. Семантико-граматична характеристика кольороназв у поетичних творах Антонича. Лексико-семантичні групи епітетів, їх граматичне вираження у ліриці поета, семантична характеристика метафор.

  дипломная работа (178,9 K)
 • Визначення комплексних наукових підходів до виявлення параметрів ідіостилю газетного видання, ролі мовностилістичних і лексичних засобів у системі концептуального виокремлення. Роль лексичних компонентів ідіостилю в реалізації прагматичного потенціалу.

  автореферат (29,2 K)
 • Царкоўна-рэлігійная Рэфармацыя ў Беларусі, яе антыклерыкальны і антыкаталічны напрамак. Узмацненне рэлігійнага індыферэнцізма і скептызма ў беларускім грамадстве другой паловы ХVІІІ стагоддзя. Зараджэнне ў асяроддзі маладой шляхты якабінскага руху.

  реферат (26,8 K)
 • Асоба Бярдзяева: этапы жыцця і творчасці. Эвалюцыя філасофскіх поглядаў рускага філосафа. Чалавек, асоба, індывід ў разуменні мыслення. Свабода як першапачаткова ўласціва ўласцівасць чалавека. Творчасць як працяг справы Бога і апраўданне чалавека.

  дипломная работа (64,7 K)