• Ідэйныя вытокі экзістэнцыялізму французскага мысляра Ж.-П.Сартра. Умовы ўзнікнення і сутнасць екзистенцализму. Атэістычны экзістэнцыялізм Ж.-П.Сартра і яго філасофскі метад. Філасофская канцэпцыя свабоды Ж.-П.Сартра: свабода і выбар, свабода і адказнасць.

  дипломная работа (49,1 K)
 • Створення ефективних структур управління системи фізичного виховання як одна з найбільш важливих проблем розвитку системи освіти. Система управління державними навчальними закладами. Вища ланка управління фізичною культурою у м. Кам’янець-Подільському.

  реферат (8,6 K)
 • Класифікація і типологізація видань. Загальні і специфічні ознаки класифікації видань. Поділ видань на книжкові, журнальні, листові. Класифікація ізографічних документів. Листівка як вид пропагандистської продукції. Призначення художньої репродукції.

  курсовая работа (39,5 K)
 • Мінімізація довгострокових сукупних витрат. Траєкторія розвитку фірми. Довгострокові середні витрати. Довгострокові граничні витрати. Співвідношення праці і капіталу. Карта ізокост. Ізокванта. Точка рівноваги фірми. Еквімаржинальний принцип.

  реферат (118,9 K)
 • Ізомерія - явище просторове і структурне, що визначається особливостями структури молекули і порядком зв'язку атомів. Фізичні константи і фізіологічні властивості геометричних ізомерів. Оптична активність органічної сполуки. Ізомерія комплексних сполук.

  реферат (124,6 K)
 • Найбільш значущі міста Ізраїлю, його культура та релігія. Традиційні галузі промисловості і транспортні шляхи держави. Географічне положення та природні ресурси Ірану. Історія перської цивілізації. Населення, національна культура та господарство країни.

  реферат (26,2 K)
 • Характеристика національної грошової одиниці, ринку акцій, облігацій. Особливості управління та організації експортно-імпортних операцій у системі міжнародних фінансових відносин. Характеристика офшорний банківських центрів. Розвиток банківської системи.

  контрольная работа (31,8 K)
 • Етапи становлення Ізраїльсько-іудейського царства. Періоди розвитку Ізраїльсько-іудейського царства. Монархічне правління в Ізраїлі. Боротьба євреїв і філістимлян за контроль над землями. Розпад царства на Північне і Південне після смерті Соломона.

  реферат (28,9 K)
 • Історичний розвиток міста Ізяслава. Етапи розвитку літописного Ізяслава, його історико-культурних пам’яток. Наукові та етнографічні дослідження краю: археологічні розвідки Заславщини, Ізяслав у етнонімах та топонімах. Аналіз генеалогії роду Сангушків.

  дипломная работа (890,2 K)
 • Дослідження сутності іміджу - візуальної привабливості особистості або організації. Аналіз відмінних рис проекційного, набутого, уявного іміджу. Вивчення основних завдань іміджелогії комунікацій. Характеристика закону множення та іміджевої стратегії.

  реферат (28,0 K)
 • Ікебана як традиційне японське мистецтво аранжування, створення композицій із зрізаних квітів, пагонів у спеціальних посудинах і розміщення їх в інтер'єрі. Історія створення та розвитку даного напрямку, найвідоміші школи. Виготовлення зимової ікебани.

  реферат (362,7 K)
 • Мистецькі, культурні й релігійні зв'язки Русі з Візантією з кінця Х ст. Створення Трегубом С.В. свого першого повноцінного твору. Використання численних технік різьблення. Образ святого Володимира. Ікона за мотивами пам'ятника князю Володимиру У Києві.

  реферат (22,3 K)
 • Розгляд іконографічного канону як способу передачі божественності земних образів у християнському мистецтві. Розробка християнської символіки кольорів візантійським письменником Діонісієм Ареопагітом. Особливості іконографії Христа і Богоматері.

  реферат (22,1 K)
 • Іконічні документи та їх різновиди. Характеристика ізографічних та аудіовізуальних документів, їх значення в документознавстві. Засоби закріплення різними способами на відповідному матеріалі інформації. Характеристика та використання фондокументів.

  курсовая работа (49,2 K)
 • Ікона та іконічність у церковному житті Візантії: дискусії в трактуванні змісту та причини іконоборства. Хронологічний огляд репресій над захисниками культу ікони. Наслідки іконоборських змагань для культурно-релігійного та суспільного життя Візантії.

  курсовая работа (60,4 K)
 • Історія іконопису України та його стилів в ХІІІ-ХVI ст. Особливості написання ікон Нового часу. Значення фарби, символіка в сакральному мистецтві. Перлина українського монументально-декоративного мистецтва. Вплив середовища на сюжет роботи "Страшний суд".

  курсовая работа (57,4 K)
 • Дослідження іконопису як малярської спадщини українського мистецтва. Місце іконостасу в структурі православного храму. Вівтарні перегородки у храмах періоду раннього християнства. Композиційно–стильові особливості іконостасів епохи ренесансу та бароко.

  курсовая работа (69,0 K)
 • Поняття екології як науки, її сутність і особливості, місце та значення на сучасному етапі, зв'язок з іншими науками. Паразитологія як екологічна наука, предмет і задачі. Сфера розповсюдження іксодових кліщів, типи паразитизму, переносимі захворювання.

  курсовая работа (328,4 K)
 • Значення творчого розвитку молодшого школяра для оволодіння навиками образотворчої діяльності. Значення особистісно-зорієнтованого підходу у роботі з творчо-обдарованими дітьми на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах. Позакласна робота.

  курсовая работа (45,3 K)
 • Особливості засвоєння української мови як другої. Зміст і завдання вивчення українських іменників у російськомовній школі. Комплекс вправ на вивчення іменника та методики їхнього використання. Перевірка ефективності використаного комплексу вправ.

  дипломная работа (1,0 M)