• Географическое положение, климат и рельеф Швейцарии, ее флора и фауна. Культурно-исторический потенциал страны: Обычаи, традиции, музеи и памятники архитектуры, местные праздники и другие мероприятия. Швейцарские банки, система здравоохранения, туризм.

  курсовая работа (64,6 K)
 • Формирование политики Швейцарии, ООН и принцип нейтралитета во внешней политике. Швейцария и Европейский Союз: проблемы взаимоотношений. Швейцарско-американские, Российско-швейцарские отношения в политической сфере, в области экономики и культуры.

  дипломная работа (127,4 K)
 • Державний устрій Швейцарії. Розвиток країни після ІІ світової війни. Політичні і соціальні зміни 1960-1980 рр. Загальна численність населення. Економіка країни, експорт і імпорт. Найбільш відомі курорти. Свята, які відмічаються в країні. Цікаві факти.

  презентация (1,1 M)
 • Дослідження географічного положення, країн-сусідів, офіціальних мов, державної символіки Швейцарії. Опис найвідоміших швейцарських письменників та їх творів. Відомі міста та архітектура країни. Мистецтво створення годинників. Світові пам'ятки культури.

  презентация (11,0 M)
 • Краткая экономико-географическая характеристика Швеции: месторасположение, климат, природные ресурсы. Описание шведского народного костюма. Оценка туристического потенциала Швеции: северная природа, показы мод, кулинарное искусство и качество сервиса.

  презентация (2,0 M)
 • Государственное устройство страны, малый и большой герб Швеции. Географическое положение и природные ресурсы королевства Швеция. Плотность и занятость населения. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт, структура экспорта и импорта страны.

  презентация (15,0 M)
 • Вивчення природних умов, фізико-географічного положення, мінеральних, водних, земельних ресурсів Швеції. Рослинність, тваринний світ, природоохоронні території. Чисельність та склад населення. Характеристика промисловості та сільського господарства.

  курсовая работа (3,0 M)
 • Поняття швидкості та бистроти. Вікові, статеві і індивідуальні особливості розвитку швидкісних здібностей. Особливості методик розвитку швидкісних здібностей у молодших школярів. Розвиток швидкісних здібностей у середніх класах, у старшому шкільному віці.

  реферат (21,9 K)
 • Визначення факторів впливу на швидкість різання матеріалів. Розрахунок сили та потужності різання при виконанні операцій точіння, свердління, фрезерування, шліфування. Застосування методів зрівноважування і гальмування для вимірювання сили різання.

  реферат (582,8 K)
 • Теоретичні та фізичні аспекти проблеми визначення швидкості світла. Основні методи, що застосовуються для її визначення. Історія перших вимірювань. Науковці, які проводили досліди. Фізична основа виникнення та розповсюдження світлу, його хвильова природа.

  презентация (359,4 K)
 • Место выведения породы и ее характеристика. Основные линии в швицкой породе в Швейцарии и в России. Перспективы разведения и методы совершенствования. Результаты исследований: расчет выборочных показателей, их ошибок, коэффициентов корреляции, регрессии.

  курсовая работа (151,1 K)
 • Ранение сердца как абсолютное показание к экстренной операции при наличии условий и квалификации врача. Техника проведения операции, методика временной остановки кровотечения из раны. Наложение швов на рану желудочков сердца. Угроза образования тромбов.

  презентация (1,2 M)
 • Революційна творчість Шевченка. Музи, які надихали поета, які любили його, яких любив він. Літературна спадщина, живопис і графіка, що дійшли до нас в оригіналах і частково у гравюрах та копіях. Шевченківська премія, нинішні лауреати та ушануваня пам'яті.

  реферат (51,6 K)
 • Серед плеяди діячів української культури Тарасові Григоровичу Шевченку (1814-1861) належить особливе місце. Шевченко був наділений багатьма рисами вдачі: палким вільнолюбством, великою працелюбністю, жадобою вчитися, широким діапазоном зацікавлень.

  реферат (9,8 K)
 • Т. Шевченко (Кобзар) — український поет, письменник, художник, громадський та політичний діяч. Життєпис: дитинство і молодість, викуп, перша подорож Україною. Поет проти імперії; останній шлях. Історія створення поеми "Гайдамаки", основні сюжетні лінії.

  презентация (1,1 M)
 • Роль творчої спадщини великого Кобзаря в суспільному житті й розвитку української літератури та культури. Аналіз своєрідності і сутності Шевченкового міфотворення. Міфо-аналіз при вивченні творчості Т.Г. Шевченка на уроках української літератури.

  курсовая работа (44,0 K)
 • Світла постать Тараса Шевченка, яка перетворилася на всенародну святиню. Безмежна любов Шевченка до скривавленої України. Зневіра у власних силах, брак історичної та національної свідомості як причина бідності та поневолення українського народу.

  реферат (15,8 K)
 • Исследование канона мусульманских построек, их специфические особенности и историческое развитие. Религиозное обоснование исламской архитектуры, анализ структуры и элементов бытовых и обрядовых зданий. Современные тенденции в строительстве мечетей.

  презентация (7,1 M)
 • Изучение творчества и биографии Карла Ивановича Росси. Обзор важнейших построек и проектов архитектора. Анализ архитектурных шедевров Петербурга XIX века, выполненных в стиле классицизма. Строительство Михайловского дворца, перестройка Дворцовой площади.

  презентация (5,8 M)
 • Особенности и принципы перевода библейского текста, ассоциативные значения между ними. Анализ лексики, грамматики, графики и художественно-выразительных средств в библейских текстах разного времени. Характеристика основных шедевров библейских переводов.

  реферат (38,9 K)