Автоматизація процесів управління проектами в фінансово-кредитній сфері

Обґрунтування факторів та мети створення підприємства, етапи роботи команди його засновників й графічне представлення в Microsoft Project 2007. Проектування СППР конкурсного вибору складу автомастил та вибору постачальника засобів протипожежного захисту.

Рубрика Экономико-математическое моделирование
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 08.07.2011

Міністерство освіти та науки України

Київський університет ринкових відносин

Дисципліна “Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах”

ЗВІТ

з лабораторних робіт по темі № 1

“Автоматизація процесів управління проектами в фінансово-кредитній сфері”

1. ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ КОМПАНІЇ З ОПТОВОГО ПРОДАЖУ АВТОМАСТИЛ В ПАКЕТІ “MICROSOFT PROJECT - 2007”

2. ВИБІР СКЛАДУ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ АВТОМАСТИЛ ТА ВИБІР ПОСТАЧАЛЬНИКА ЗАСОБІВ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ В ПАКЕТІ «PRIME DECISIONS»

Київ - 2010

ЗМІСТ

1. ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ КОМПАНІЇ З ОПТОВОГО ПРОДАЖУ АВТОМАСТИЛ В ПАКЕТІ “MICROSOFT PROJECT - 2007”

Вступ

1.1 Теоретична постановка завдання на проектування

1.2 Результати проектування

2. ВИБІР СКЛАДУ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ АВТОМАСТИЛ ТА ВИБІР ПОСТАЧАЛЬНИКА ЗАСОБІВ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ В ПАКЕТІ «PRIME DECISIONS»

2.1 Теоретична постановка завдання на конкурсний вибір складу

2.2 Результати проектування СППР вибору складу автомастил

2.3 Теоретична постановка завдання на конкурсний вибір постачальника засобів протипожежного захисту на складі автомастил

2.4 Результати проектування СППР вибору постачальника засобів протипожежного захисту

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ КОМПАНІЇ З ОПТОВОГО ПРОДАЖУ АВТОМАСТИЛ В ПАКЕТІ “MICROSOFT PROJECT - 2007”

Вступ

Для створення компанії з оптового продажу автомобільних мастил, важливими є наступні фактори та мета створення підприємства:

- Чи є автомобільне мастило підакцизним «пально -мастильним матеріалом»;

- Чи збирається підприємство самостійно імпортувати з-за кордону розфасовані автомобільні мастила іноземного виробництва для їх перепродажу в Україні;

- Чи збирається підприємство самостійно імпортувати з-за кордону нерозфасовані автомобільні мастила іноземного виробництва та розфасовувати їх на території України для перепродажу в роздрібний обіг;

- Чи збирається підприємство торгувати вітчизняними автомобільними мастилами, які випускають вітчизняні заводи в роздрібну тару, або у великій тарі для перерозфасовки оптовими покупцями на власних виробничих потужностях;

- Чи збирається підприємство засновуватися фізичною особою - підприємцем, або підприємство засновується як юридична особа;

- Чи збираються засновники бізнесу застосовувати загальну систему оподаткування чи мале підприємництво з спрощенною системою оподаткування - єдиним податком + ПДВ.

За роз'ясненням, наданим на запит Державної податкової адміністрації України Державним комітетом стандартизації, метрології та сертифікації України листом від 25 квітня 2001 року N 4-3/7-402, визначення терміну "мастило" наводиться у пункті 4.27 ДСТУ 3437-96 "Нафтопродукти. Терміни та визначення", а саме: "Мастило" - це пластичний матеріал, який являє собою структуровану загусником оливу, застосовувану для зменшення тертя, консервації виробів та герметизації ущілень. Також визначення терміна "масла та мастила" наведено в наказі Міністерства статистики України від 17 серпня 1995 року N 213 "Про розробку паливно-енергетичного балансу України за 1995 рік", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14.11.1995 р. за N 411/947. Зокрема, масла та мастила - це в'язкі вуглеводні речовини, що мають великий вміст парафіну і дистилюються при температурі від 380° C до 500° C при вакуумній перегонці нафтових залишків після атмосферної перегонки нафти. Сюди включаються всі сорти масел, в тому числі консистентні мастила, мастила немінерального походження, регенеровані масла, відновлені на нафтопереробних підприємствах. Крім цього, відповідно до Гармонізованої системи опису та кодування товарів паливо, масла та мастила відносяться до групи 27 "топливо мінеральне, нафта і продукти її перегонки; бітумінозні матеріали; віск мінеральній" - код 27.07.00, 27.10.00, при цьому деякі речовини належать також і до групи 38 "інші хімічні продукти" - код 38.11.00, код 38.17.00, код 38.19.00, код 38.20. Враховуючи вищевикладене, Державна податкова адміністрація України вважає, що суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи, які застосовують спрощену систему оподаткування відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (зі змінами та доповненнями), не можуть здійснювати реалізацію зазначених матеріалів”. Щодо переліків підакцизних товарів, то згідно Закону України від 11.07.96 р. № 313/96-ВР «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)» (зі змінами та доповненнями станом від 20 травня 2010 року N 2275-VI) - автомобільні мастилами виключені з списків підакцизних товарів.

Згідно Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» ( В редакції Указу Президента N 746/99 від 28.06.99 ) - установлено, що з 1 липня 2005 року до прийняття Закону України "Про спрощену систему оподаткування" Указ Президента застосовується з урахуванням таких особливостей: Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва не поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності, які є виробниками підакцизних товарів, здійснюють господарську діяльність, пов'язану з експортом, імпортом та оптовим продажем підакцизних товарів, оптовим та роздрібним продажем підакцизних пально-мастильних матеріалів.

З урахуванням же норм ст. 7 Указу № 746 дія цього Указу не поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які здійснюють торгівлю (оптову та/або роздрібну), зокрема, усіма пально-мастильними матеріалами (як підакцизними, так і не підакцизними).

Таким чином:

- автомобільні мастила у 2010 році є непідакцизним товаром та їх експорт, імпорт та оптовий продаж дозволяється для юридичних осіб у формі малого підприємства з спрощеною системою оподаткування;

- оптова торгівля автомобільними мастилами не потребує ліцензування згідно Закону України «Про ліцензування певних видів госпордарської діяльності» [11];

- безготівкова оптова торгівля автомобільними мастилами не потребує патентування згідно Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності»» [12];

- при загальній формі оподаткування безготівкова оптова торгівля автомобільними мастилами дозволяється для всіх організаційних форм господарювання;

- для малого підприємництва у формі юридичної особи безготівкова оптова торгівля автомобільними мастилами дозволяється при спрощеній системі оподаткування ( для юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень. ) [ ]

1.1 Теоретична постановка завдання на проектування

На етапі прийняття рішення про створення нового підприємства перед засновниками нового підприємства постають важливі питання пошуку привабливої підприємницької ідеї, пошуку партнерів для ведення спільного бізнесу, а також обґрунтування підприємницької ідеї.

Обґрунтувати підприємницьку ідею можна за допомогою бізнес-плану, який передбачає системний виклад концепції майбутнього бізнесу та детальну характеристику ринкових, виробничих, організаційних та фінансових аспектів підприємницької діяльності. Бізнес-план можна вважати формою експертної оцінки доцільності та ефективності здійснення нової підприємницької ідеї. Добре розроблений та обґрунтований бізнес-план е важливим підґрунтям так званої бізнес-пропозиції, що використовується в процесі переговорів з партнерами, та залучення надійних інвесторів і кредиторів.

Основою організації фірми є наявність мінімального законодавчо встановленого рівня початкового статутного капіталу для можливих видів діяльності (станом на 01.07.2010 року):

- 888 грн. (1 мінімальна заробітна плата згідно Закону України «Про Державний бюджет на 2010 рік» [ ]) - для виробничо-комерційних фірм у вигляді приватного підприємства та товариства з обмеженою відповідальністю - ТОВ згідно Закону України “Про господарські товариства» [ ];

- 1,1 млн. грн. (1250 мінімальних заробітних плат згідно Закону України «Про Державний бюджет на 2010 рік» [ ]) - для виробничо-комерційних фірм у вигляді акціонерних товариств - ЗАТ, ВАТ, ПАТ згідно Закону України «Про акціонерні товариства» [ ];

Робота команди засновників фірми (підприємства, установи) має основні етапи :

- підготовча робота по установчому договору, в якому обґрунтовуються напрямки роботи фірми та необхідна сума початкового капіталу;

- обґрунтовується структура початкового капіталу (основні та нематеріальні засоби, оборотний капітал) та шляхи формування початкового капіталу;

- заключення установчого договору та відкриття накопичувального рахунку для зосередження коштів статутного фонду (емісія акцій чи внесення дольових внесків);

- реєстрація емісії акцій в Державній комісії по цінним паперам та проведення підписки, попередня часткова сплата статутного фонду на накопичувальний рахунок чи передача в статутний фонд основних та нематеріальних засобів засновників(відчуження);

- організація та проведення установчих зборів товариства, прийняття статуту, вибори керівних органів засновників, ревізійної комісії засновників, виконавчої дирекції товариства;

Далі починає діяти виконавча дирекція товариства :

- реєстрація статута в органах державної виконавчої влади;

- реєстрація створеної фірми в органах державної виконавчої влади - державний реєстратор Єдиного державного реєстру;

- реєстрація в органах державної статистики, податковій адміністрації, Пенсійному фонді, фондах соціального страхування;

- відкриття за довідкою податкової адміністрації розрахункових рахунків в банках та перерахування коштів з накопичувального рахунку;

- оформлення печаток та штампів фірми з реєстрацією в органах МВС;

- заключення договорів, прийом персоналу, початок виробничої діяльності;

Проект створення підприємства по оптовому продажу автомобільних розфасованих мастил, які імпортуються з-за кордону та перепродаються без перефасування в роздрібну торгівлю наступні етапи (Рис.1.1):

1. Заснування юридичної особи, формування джерел статутного капіталу

2. Створення виконавчої структури підприємства

3. Довгострокова оренда спеціалізованого приміщення складу автомастил для приймання вантажів партіями по 40 м3 з дозволом державної служби пожарного нагляду на функціонування складу;

4. Довгострокова оренда офісу підприємства, отримання документів юридичної адреси підприємства

5. Державна реєстрація підприємства та відкриття банківських та податкових рахунків

6. Розробка проектно-будівельної документації для переобладнання орендованого приміщення складу та орендованого офісу

7. Проведення тендерів та поставка матеріалів, техніки та обладнання

8. Поставка матеріалів, техніки та обладнання, початок переобладнання

9. Готовність приміщень (акти дозвільних систем на експлуатацію), наявність персоналу, придбання офісних меблів, сейфів, комп'ютерно-офісної техніки, сертифікованого програмного забезпечення аудиторської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, підключення в мережу Інтернет, початок діяльності.

1.2 Результати проектування

Рис. 1.1

Структура робіт проекту

Рис.1.2. Діаграмма Ганта (фрагмент 1)

Рис.1.3 Сіткова діаграмма (фрагмент 3)

Рис.1.4. Лист ресурсів

Рис.1.5 Зведені результати проекту

2. ВИБІР СКЛАДУ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ АВТОМАСТИЛ ТА ВИБІР ПОСТАЧАЛЬНИКА ЗАСОБІВ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ В ПАКЕТІ «PRIME DECISIONS»

2.1 Теоретична постановка завдання на конкурсний вибір складу

Мета роботи: знайомство з системами підтримки прийняття рішень (СППР) та їх використання для підтримки прийняття рішень при створенні аудиторської фірми. В якості СППР в роботі використовується пакет «Prime Decisions».

Конкурсний вибір орендованого складу для зберігання автомастил проводимо за наступними показниками:

1. Площа складу при висоті від 6 до 10 м;

2. Наявність дозволу держпожарнагляду на зберігання мастил на складі;

3. Наявність територіальної охорони приміщення складу та пропускного режиму на територію розташування складу;

4. Наявність охоронно-пожежної сигналізації в приміщенні складу;

5. Наявність системи пожаротушіння в приміщенні складу;

6. Наявність постійного електроживлення, захисного заземлення та молнієзаземлення приміщення складу;

7. Наявність системи опалення складу;

8. Наявність системи вентиляції складу;

9. Наявність системи каналізації на складі;

10. Наявність під'їздних шляхів “Довгомірів» до воріт складу;

11. Наявність розпорядчого офісу в будові складу;

12. Строк оренди складу(оптимум -5-10 років);

13. Ставка орендної плати в грн./м2;

14. Умови передоплати за оренду в місяцях;

15. Дозвіл на дообладнання чи переобладнання складу у орендодавця;

2.2 Результати проектування СППР вибору складу автомастил

Рис.2.1. Побудова дерева рішень, введення альтернатив конкурсних пропозицій та атрибутів характеристик конкурсантів на посаду аудитора, ранжування оптимальних значень атрибутів характеристик конкурсантів

проектування project конкурсний

Рис.2.2. Дерево рішень

Рис.2.3. Альтернативні пропозиції оренди складу фірмами

Рис.2.4. Результати розрахунку сумарних інтервалів значень для пропозицій

Рис.2.5. Вагомість окремих атрибутів

Рис.2.6. Попарне порівняння альтернатив претендентів для головної цілі

Рис.2.7. Правила рішення для головної цілі

Згідно з даними рис.2.7, для оренди складу автомастил повинна бути вибрана пропозиція фірми ТОВ «Мальва», оскільки вона пропонує:

- Готовий склад, який не потребує переобладнання;

- Має системи отоплення, вентиляції, канлізації, зовнішньої охорони та внутрішньої охоронно-пожарної сигналізації;

- Основним недоліком є неможливість під'їзду вантажних “Довгомірів», що потребує переобладнання під'їздних шляхів.

2.3 Теоретична постановка завдання на конкурсний вибір постачальника засобів протипожежного захисту на складі автомастил

Конкурсний вибір постачальника засобів протипожежного захисту на складі автомастил проводимо за наступними показниками:

1. Вогнегасники для гасіння полум'я навкруги та біля входу в склад (функціональне пожежогасіння при загрузці та вигрузці товару в склад);

2. Вогнегасники для гасіння пожежі внутрі складу (ручний режим в робочий час);

3. Вогнегасники системи автоматичного пожежогасіння внутри складу (в неробочий час);

4. Система пожежно-охоронної сигналізації з виводом на централізований пункт цілодобової охорони території, на якій розташований склад;

5. Режим збереження товарного стану упаковок з автомастилом при гасінні пожежі вогнегасниками;

6. Загальна вартість створення та обладнання системи пожежогасіння складу автомастил;

Варіанти пропозицій засобів (систем) пожежогасіння:

Спрінклерне пожежогасіння

ТРУБОПРОВІДНА СИСТЕМА З ВАЖКОЗАПАЛЮВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ФУЗІОЛЕН® ПП-Р (80) ФС ДЛЯ СПРІНКЛЕРНИХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШІННЯ

Firestop - трубопровідна протипожежна система зі спрінклерним устаткуванням.

ТОВ Підприємство "Амальтея" ЛТД

пропонує Вам систему firestop, що складається з труб і сполучних елементів для систем спрінклерного пожежогасіння. Основою системи є виготовлена за технологією багатошарової екструзії скловолокном поліпропіленова труба. При виготовленні цих труб використовується матеріал ПП-Р (80) фузіолен, мова йде про пластик. Система Firestop сертифікована державними органами України, Німеччини, Росії, Англії, Швеції, Ісландії, Хорватії, Австралії. Зварка труб здійснюється методом термічної полідіффузії. Не піддається корозії. Запобігає забиванню спрінклерної головки продуктами корозії і цим гарантує тривале і нескладне обслуговування під час експлуатації, а також безперебійне функціонування установки. Посилена скловолокном. Впровадженням шару скловолокна досягається вища механічна стабільність. Виходячи з цього, слідують інші переваги в застосуванні способу багатошарової екструзії до традиційних поліпропіленовим труб:

Модульна установка пожежогасіння

В даний час в числі найбільш перспективних напрямів по протипожежному захисту об'єктів різноманітного призначення є застосування модульних установок пожежогасінні (МУП), створених на основі принципу тонкого розпилу. Особливо актуальне вживання МУП на об'єктах, де потрібна висока ефективність гасіння, є обмеження по водопостачанню і актуальна мінімізація збитку від проливів води.

Головна перевага МУП - це об'ємно-поверхневий спосіб гасіння пожеж, який дозволяє швидко ліквідовувати полум'яне горіння практично всіх речовин, за винятком речовин, що бурхливо реагують з водою з виділенням горючих газів і теплової енергії, при мінімальній витраті вогнегасної речовини і її максимальної ефективності. Тонкорозпилений склад BONPET, як жодне інша вогнегасна речовина, володіє здібністю до охолоджування зони горіння нижче температури займання і зменшення концентрації реагуючих речовин парами нижче за рівень стійкого горіння. Унікальні властивості вогнегасного складу BONPET сприяють припиненню доступу кисню в зону горіння за рахунок створення ізолюючого шару з плівкотвірних речовин, при ліквідації горіння ЛЗР (легкозаймисті рідини) і ГР (горючі рідини), а так само перешкоджають повторному спалаху протягом 24 годин.

Варіанти застосування пристрою пожежогасіння - BONPET

Коли в приміщенні, де встановлений пристрій BONPET, з'являється вогнище спалаху, температура повітря підвищується (290-350°c), розчин вогнегасного засобу нагрівається до 90°c, в пристрої створюється надлишковий тиск - скляна ампула розривається. Частина рідини переходить в газоподібну фазу. Вогнегасний засіб розпилюється по поверхні вогнища спалаху, швидко і сильно охолоджує місце пожежі і одночасно витісняє кисень із зони горіння - пожежа локалізована. Окрім цього, на поверхні, що горить, засіб BONPET створює тонкий шар мікроплівки, що запобігає повторному спалаху протягом 24 годин.

Після того, як пройде доба, плівка самознищується (перетворюється на вуглекислий газ і водень), її навіть не потрібно витирати ганчіркою. Коли в приміщенні сталася пожежа, яка локалізується за допомогою пристрою пожежогасіння BONPET, збитки мінімальні. І згодом ви без проблем зможете користуватися побутовими приладами, теле-, радіо- і іншою апаратурою, меблями і предметами інтер'єру, якщо на них потрапить розчин BONPET (рідина - 100% органіка, ампула BONPET і будь-які гази, утворені її активуванням, не являються небезпечними для людини і навколишнього середовища (Сертифікат Інституту Sicherheitstechnische Prufstelle з Відню)).

В разі виникнення вогнища спалаху в закритому приміщенні, в якому не встановлений засіб BONPET, знімаємо ампулу з кронштейна в сусідньому приміщенні і кидаємо її вище за вогнище спалаху або в стелю над вогнищем спалаху, щоб ампула розбилася. Гасячий засіб, розпиляючись над вогнищем спалаху, створить аналогічну дію, як описано вище.

В разі появи вогнищ спалаху в приміщенні можна, розбивши ампулу самозпрацьовуючого вогнегасника BONPET, зробити 6% розчин вогнегкасної рідини з водою. Ефективність гасіння таким розчином в 20 разів більша, ніж гасіння вогнища спалаху звичайною водою. Розведіть одну ампулу BONPET на 10-12 літрів води. Тиск в ампулі у стадії спокою відсутній. Сама ампула виготовлена з травмобезпечного скла.

Вогнегасники ВВПА-400

ВОГНЕГАСНИКИ АЕРОЗОЛЬНІ "ВВПА-400"

Вогнегасник аерозольний «ВВПА-400» є аерозольним балоном з ефективним вогнегасящим складом на водній основі з активною ендотермічною дією і абсолютно безпечний для здоров`я людей і навколишнього середовища. ВВПА-400 призначений для гасіння вогнищ пожежі і загорянь класу А, В, Е. (Гасіння твердих горючих матеріалів, побутової техніки, електроустановок тих, що знаходяться під напругою до 1000 В, горючих рідин).

Вогнегасник ВВПА-400, перший в Україні вогнегасник, екологічно безпечний для людей і навколишнього середовища, не наносить збитку об`єкту, що захищається. При нанесенні розчину ВВПА-400 на частини тіла і попаданні відкритого вогню на них не залишаються опіки навіть при температурі 1500 - 3500 0с. Дозуючий пристрій дозволяє витрачати вогнегасящої речовини рівно стільки, скільки необхідно для гасіння вогнища пожежі. Доступна ціна і надійність в експлуатації. Термін придатності 5 років.

Вогнегасник аєрозольний ВВПА-400 сертифікований в Україні і рекомендований до застосування в приміщеннях з персональними електронно-обчислювальними машинами, в цивільних будівлях і спорудах, квартирах житлових будинків, приміщеннях гуртожитків, будівлях індивідуальної забудови, в адміністративних і побутових будівлях, приміщеннях і спорудах промислових підприємств, лабораторних приміщеннях, гаражах і автомайстернях, кіосках і торгових лотках.

Типові норми належності вогнегасників НАПБ Б.03.001-2004 (Затверджені наказом МНС України № 152 від 02 квітня 2004 р.) п. 3.10 та додаток №3 до п. 3.7

Технічні характеристики ВВПА-400

Найменування показника

Параметри

Зовнішній вигляд аерозольного вогнегасника «ВВПА-400»

Металевий нержавіючий корпус з тянутого алюмінію, покритий фарбою і закритий захисним ковпачком

- Діаметр, (мм)

- Висота, (мм)

- Вага, (г)

65

238

500 ± 10

Об`єм рідини, мл

400 ± 5

Дальність подачі струменя не менш ніж (м)

2,5

Гасіння класів пожежі

А, В, Е

Напруга, при якій допускається використовувати вогнегасник «ВВПА-400», В

до 1000

Час безперервної роботи не менш ніж (сек.)

10

Температура експлуатації вогнегасника, 0С.

-10 ... +70

2.4 Результати проектування СППР вибору постачальника засобів протипожежного захисту

Рис.2.8. Побудова дерева рішень, введення альтернатив конкурсних пропозицій та атрибутів характеристик приміщень, ранжування оптимальних значень атрибутів характеристик приміщень

Рис.2.9. Результати розрахунку сумарних інтервалів значень для конкуруючих пропозицій приміщень

Рис.2.10. Вагомість окремих атрибутів

Рис.2.11. Попарне порівняння альтернатив претендентів для головної цілі

Рис.2.12. Правила рішення для головної цілі

Таким чином, згідно даним рис.2.12, повинно бути прийняте рішення про вибір пропозиції застосування в якості засобів пожежогасіння системи підвісних ампул BONPET (виробництво Словенія) фірми ТОВ «Амальтея», оскільки:

- система автоматична та не потребує переобладнання приміщення складу;

- система не потребує встановлення додаткової пожежно-охоронної сигналізації для спрацьовування ампул від вогню;

- система дає мінімальний відсоток псування продукції (захисна плівка);

- система легко монтується та має можливість ручного використання (кидання ампул чи додавання в розчин води).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 6 липня 2010 року N 2435-VI

2. Закон України „Про акціонерні товариства від 17 вересня 2008 року N 514-VI // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 6 липня 2010 року N 2435-VI

3. Закон України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” від 27 квітня 2010 року N 2154-VI // Із змінами станом від 8 липня 2010 року N 2461-VI

4. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року N 1576-XII // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 6 липня 2010 року N 2435-VI

5. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 року N 3745-XII // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 18 листопада 1997 року N 642/97-ВР

6. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” від 15 травня 2003 року N 755-IV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 7 липня 2010 року N 2453-VI

7. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 року N 1105-XIV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 1 липня 2010 року N 2388-VI

8. ЗАКОН УКРАЇНИ - « Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18 січня 2001 року N 2240-III // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від від 1 липня 2010 року N 2388-VI

9. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року N 1533-III // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 1 липня 2010 року N 2388-VI

10. Закон України « Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року N 1058-IV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 8 липня 2010 року N 2461-VI

11. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року N 1775-III» // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 8 липня 2010 року N 2467-VI

12. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23 березня 1996 року N 98/96-ВР // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 9 червня 2009 року N 1484-VI

13. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про аудиторську діяльність» (Законом України від 14 вересня 2006 року N 140-цей Закон викладено у новій редакції) // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 1 липня 2010 року N 2388-VI

14. Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків //Наказ Державної податкової адміністрації України від 19 лютого 1998 року N 80 ( Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної податкової адміністрації України станом від 8 серпня 2005 року N 317)

15. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах // Постанова Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 23 червня 2004 року N 295)

16. Про затвердження форм реєстраційних карток // Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 9 червня 2004 року N 67

17. Про затвердження зразків заяв та повідомлення, що надаються (надсилаються) державному реєстраторові // Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 9 червня 2004 року N 66

18. Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу// Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 9 червня 2004 року N 65 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва станом від 27 березня 2006 року N 29)

19. Про затвердження Форми виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та Порядку її оформлення // Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 13 квітня 2004 року N 47

20. Про затвердження Порядку оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця // Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 6 квітня 2004 року N 39

21. Про затвердження Опису бланків свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців// Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 2 квітня 2004 року N 37

22. ПРАВИЛА безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами // Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 19.09.2008 N 205
Подобные документы