Європейський союз

Європейський Союз - інтеграційне об'єднання 27 країн Європи, його сутність, мета і необхідність утворення, етапи розвитку. Міжнаціональні політичні, економічні, соціальні, правові та інституційні системи ЄС як гарантія миру, співробітництва і демократії.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Предмет Міжнародна економіка
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 17.03.2011


Подобные документы

 • Історичні корені Європейського Союзу (ЄС). ЄС як інтеграційне об’єднання країн на основі спільних демократичних цінностей. Побудова організаційної структури за принципом розподілу законодавчої, виконавчої та судової функцій, інституційна система.

  контрольная работа [24,2 K], добавлен 21.01.2011

 • Склад та функції Європейського Союзу, його утворення в 1993 році відповідно до Маастріхтського Договору. Активність міжнародних компаній країн на північноамериканському ринку. Сучасні компоненти соціальної ринкової економіки. Перспективи розширення.

  реферат [32,1 K], добавлен 30.03.2009

 • Основа міжнародної економічної інтеграції. Географія, основні принципи, система і структура Європейського Союзу (ЄС). Права людини і громадянина в ЄС. Економічний і валютний союз, екологічна політика країн Європи. Інститути Європейського Союзу.

  реферат [33,0 K], добавлен 21.03.2014

 • Інтеграційні об’єднання: поняття та причини створення. Етапи розвитку інтеграційних об’єднань. Динаміка торгівельного співробітництва країн-членів МЕРКОСУР. Економічні зв’язки з традиційними партнерами: міжамериканський і європейський вектори співпраці.

  курсовая работа [150,0 K], добавлен 11.12.2014

 • Теоретичні засади інтеграційних процесів у країнах світу. Сутність, цілі та форми міжнародної економічної інтеграції. Економічні наслідки. Європейський союз - найрозвинутіша форма інтеграції країн світу. Історичні умови виникнення та сучасні процеси ЄС.

  курсовая работа [136,6 K], добавлен 16.12.2008

 • Сутність оподаткування податком на додану вартість при експортуванні товарів (робіт, послуг) та виникнення податкових зобов'язань. Законодавче регулювання та здійснення експортного відшкодування. Створення, повноваження та діяльність Європейського Союзу.

  контрольная работа [35,9 K], добавлен 17.11.2009

 • Розширення Європейського Союзу (ЄС) як результат міжнародної інтеграції, його історичні причини і передумови, основні етапи. Наслідки розширення кордонів ЄС для України. Політичні та економічні наслідки розширення ЄС для Російської Федерації та Румунії.

  курсовая работа [129,8 K], добавлен 22.11.2013

 • Дослідження сутності, значення та впливу глобалізації на міжнародні відносини. Роль Європейського Союзу, як особливого учасника міжнародних відносин, у запроваджені глобалізаційної політики в усіх його державах-членах. Негативні тенденції глобалізації.

  реферат [31,1 K], добавлен 15.01.2011

 • Етимологія терміну "інтеграція". Аналіз взаємовідносин у трикутнику Україна-Європейський Союз-Росія. Євроінтеграція як зовнішньополітичний вектор розвитку України. Дослідження залежності євроінтеграційного розвитку України від впливу російського фактору.

  дипломная работа [133,3 K], добавлен 01.06.2015

 • Основи секторального економічного співробітництва України та Європейського Союзу (ЄС), діагностика його розвитку. Напрями національної економічної політики в умовах розширення ЄС та стратегія участі України у формуванні Єдиного економічного простору.

  курсовая работа [362,7 K], добавлен 01.06.2014