• Николай Карлович Сванидзе - российский тележурналист, историк, профессор, заведующий кафедрой журналистики Института Массмедиа РГГУ. Список произведений. Лексикон: метафоры, эмоционально-экспрессивная лексика. Концепт власти в языковой личности Сванидзе.

  реферат (24,8 K)
 • Олег Владимирович Кашин — российский политический журналист, специальный корреспондент ИД "Коммерсантъ". Эмоционально-экспрессивная лексика, нелитературные элементы, фразеологизмы, прецедентные феномены и метафоры. Особенности синтаксиса и пунктуации.

  реферат (34,7 K)
 • Краткая биография и карьерный путь Елены Викторовны Семеновой. Примеры использования российской журналисткой в социальных статьях метафор, фразеологизмов, эмоционально-экспрессивной лексики. Особенности употребления концептов "министр" и "законопроект".

  реферат (18,3 K)
 • Определение и изучение основных особенностей аналитической журналистики: анализ формата, жанра и его организации. Состояние аналитической журналистики в России в рамках представления её как политического формата, как профессиональной области и как рынка.

  курсовая работа (43,8 K)
 • Особенности аналитических жанров печатных средств массовой информации. Изучение аналитической корреспонденции в теории и анализ ее применения на практике на примере материалов газеты "Коммерсант". Функции корреспонденции в обобщенном виде, ее содержание.

  курсовая работа (87,3 K)
 • Обзор методов анализа действительности в журналистике. Выявление особенностей жанров и аналитических приемов при создании передач на региональном телевидении. Изучение технологии подготовки сюжета. Характеристика работы журналиста на телеканале "Югра".

  дипломная работа (329,4 K)
 • Основные типы аналитических жанров и их характеристика. Обзор печатных средств массовой информации г. Санкт-Петербурга: тиражи, рейтинги, тематическая направленность и читательская аудитория. Анализ статей в газетах "Невское время" и "Деловой Петербург".

  реферат (38,5 K)
 • Сущность журналистской деятельности. Аналитическая журналистика как одна из сред интеллектуально-политического ландшафта. Издания, специализирующихся на аналитической журналистике, а также те, в которых аналитическим жанрам отводятся специальные рубрики.

  курсовая работа (41,6 K)
 • Понятие и принципы проведения аналитического опроса как жанра аналитической журналистики. Общие признаки и этапы реализации, существенные и несущественные признаки. Специфические черты аналитического опроса и его отличие от информационного (публикации).

  презентация (242,5 K)
 • Поняття про інформацію та документ. Напрями і види інформаційної діяльності. Сутність і функції засобів масової інформації, їх вплив на діяльність людей і роль в геополітиці. Особливості роботи з джерелами інформації в процесі журналістського дослідження.

  курсовая работа (111,3 K)
 • Газета "Голос України". Журналіст І. Науменко. З’ясування законності наказа Міністерства транспорту України про передачу державними портами теплоходів об’єднанню "Український комерційний флот". С. Павленко та його стаття "Кривавий гетьман Сагайдачний".

  реферат (16,1 K)
 • Жанрова палітра журналу "Здоров'я". Повідомлення журналу завжди про найважливіші профілактичні міри проти грипу, ангіни, застуди. Аналіз рубрик журналу. Рубрика журналу веде прихований діалог з аудиторією. Увага журналу до методів нетрадиційної медицини.

  контрольная работа (21,0 K)
 • Сутність та структурні характеристики спеціальних інформаційних операцій (СІО), їх види та цілі. Основні етапи створення та сценарії СІО, аналіз їх наслідків. Характерні особливості різних типів операцій та приклади їх застосування в "гарячих точках".

  курсовая работа (51,0 K)
 • Особливості інформаційних та аналітичних журнальних видань і газет. Аналіз періодичних електронних видань "Сегодня", "Факты и комментарии", "Дзеркало тижня", "Комсомольская правда", "Українська правда". Помилки текстових повідомлень та їх класифікація.

  реферат (32,3 K)
 • Проблемно-змістовий дискурс статей збірника "Теле- та радіожурналістика". Феномен впливу та сприймання дітьми телепередач. Концепція рекламного впливу на телебаченні. Мовна проблематика сучасної радіожурналістики. Жанрові новації українського журналізму.

  дипломная работа (1,7 M)
 • Огляд редакторських статей журналів "GQ" та Esquire. Втілення моральних принципів щодо висвітлення правди в персональній рубриці Михайла Ідова. Тема дискримінації в Росії, строкатий соціально-національно-культурний світ в статтях Дмитра Голубовського.

  дипломная работа (99,4 K)
 • Дискурс як об’єкт дослідження лінгвістики. Аналіз дискурсу медіа-простору і телебачення як його частини. Розвиток прагматики мовлення. Соціолінгвістичний аналіз комунікації та логіко-семіотичний опис різних видів текстів. Дослідження мовного використання.

  курсовая работа (50,6 K)
 • Захист видання від різних ушкоджень як основна функція оправи книги, її естетична та інформаційна роль. Перелік обов’язкових титульних елементів. Характеристика типів текстів, які присутні у виданні. Основні види верстки ілюстрацій. Загальне враження.

  контрольная работа (16,3 K)
 • Особливості використання аналітичного жанру в газеті: поняття, принципи створення, структура. Вимоги та стилі подання аналітичних матеріалів, визначення ролі журналіста у цьому процесі. Жанрова своєрідність аналітики на шпальтах газети "Суббота плюс".

  курсовая работа (49,4 K)
 • Формування набору характеристик публіцистичних текстів. Аналітичний звіт, кореспонденція, інтерв'ю. Анкетування. Визначення функцій жанру. Публікації, виконані в жанрі листа. Концепції видання. Різні жанри журналістських та літературних творів.

  контрольная работа (30,1 K)