Що таке добро?

Поняття добра, його сутність і особливості, структура та елементи. Шедеври світового мистецтва, присвячені темі добра та любові. Початок нелегкого шляху Матері Терези, іі переконання та благочестива діяльність, доброчинні місії та їх результати.

Рубрика Социология и обществознание
Вид презентация
Язык украинский
Дата добавления 10.02.2009


HTML-версии работы пока нет.
Подобные документы

 • История изучения проблемы соотношения и определения понятий "добра" и "зла". Анализ основных теорий "добра" и "зла" в этике и философии. Современные теории решения проблемы поиска определения понятий "добра" и "зла", их значение для социальной работы.

  курсовая работа [65,7 K], добавлен 11.01.2013

 • "Добро" и "зло" как этические основания человеческого бытия. Современные теоретические подходы к осмыслению феноменов "добра" и "зла" в различных сферах жизни общества и личности. Фундаментальные этические основания современной социальной работы.

  дипломная работа [1,6 M], добавлен 17.06.2014

 • Законодавче забезпечення соціальних прав громадян в Німеччині. Незалежні доброчинні організації. Соціально-педагогічна діяльність волонтерів у країні. Методичні рекомендації соціальним працівникам на основі вивчення зарубіжного досвіду Німеччини.

  дипломная работа [96,4 K], добавлен 19.11.2012

 • Поняття, функції, задачі і структура соціології. Соціологічні закони: сутність, класифікація і типологізація. Місце соціології в системі наук про суспільство. Поняття та характерні особливості сучасного суспільства. Соціальний інститут і його динаміка.

  лекция [68,6 K], добавлен 27.12.2010

 • Визначення суспільства, його сутність, елементи, прийоми та принципи структурування. Поняття та загальна характеристика соціальних спільнот. Зміст та місце соціальної політики в соціальному управлінні, аналіз досліджень її природи як соціального явища.

  контрольная работа [20,8 K], добавлен 27.01.2010

 • Сутність соціологічного дослідження, його значення та елементи. Вивчення ставлення студентів до забобонів, астрологічних прогнозів та ворожіння. Методи збору первісної соціологічної інформації. Особливості проведення та аналіз результатів опитування.

  практическая работа [78,7 K], добавлен 06.04.2011

 • Поняття "соціалізація" та сучасні теорії соціалізації. Особистість у процесі соціалізації. Роль сім’ї у формуванні особистих якостей. Неповна сім'я як несприятливий фактор соціалізації особистості. Ставлення матері чи батька до дитини в неповній сім'ї.

  курсовая работа [499,1 K], добавлен 04.04.2015

 • Діяльність Огюста Конта та його особисте життя. Основний зміст соціологічних поглядів О. Конта. Закон "трьох стадій". Класифікація наук за О. Контом. Соціальна статика та соціальна динаміка. Система соціологічного знання, його предмет, структура, методи.

  контрольная работа [26,5 K], добавлен 17.11.2010

 • Соціологічне уявлення про структуру та поняття "соціальної структури". Дослідження, прогнозування та оптимізація соціальних процесів. Основні елементи макроструктури суспільства, соціально-територіальна структура. Соціальна мобільність та маргінальність.

  контрольная работа [27,0 K], добавлен 05.10.2009

 • Поняття, сутність та стадії розвитку суспільства споживання, його характерні відмінності від суспільства виробництва. Особливості формування та необхідність підтримки бажань ідеального споживача. Порівняльний аналіз туриста і бродяги як споживачів.

  реферат [27,0 K], добавлен 16.08.2010