База знаний. Статьи на букву «Ґ»Ґендерний аналіз українського ринку праці

Аналіз ринку праці України у ґендерному розрізі. Оцінка структури економічного активного населення за статевою ознакою. ...
украинский язык

Ґендерні аспекти лідерства в практиці управління

Сутність та передумови виникнення ґендерного аспекту лідерства в управлінні. Західна традиція жіночого лідерства. Аналіз...
украинский язык

Ґенеза інституту представницького мандату в європейській моделі консти...

Важливості змісту представницького мандата на етапах його історичного розвитку. Дослідження особливостей ґенези інститут...
украинский язык

Ґенеза інституту усиновлення на українських землях

Дослідження процесу становлення інституту усиновлення в Україні з найдавніших часів. Аналіз процедури виникнення цього і...
украинский язык

Ґенеза концепції тоталітаризму

Знівелювання особистих інтересів на користь колективних - основний елемент філософського вчення К. Маркса. Панування одн...
украинский язык

Ґенеза поняття делегування повноважень в діяльності правоохоронних орг...

Дослідження питання налагодження внутрішньо системних відносин, уміння керівника делегувати свої повноваження підлеглим....
русский язык

Ґенеза права як соціального явища: до постановки проблеми

Правогенез як соціально обумовлений правовий феномен, його взаємозв’язок з об'єктивними явищами. Аналіз поглядів щодо ви...
украинский язык

Ґенеза формування символізму права: історія розвитку правових символів...

Поняття, сутність та призначення символів. Історія розвитку правових символів та формування сучасного символізму права. ...
украинский язык

Ґенеза юридичної діяльності в англо-американській правовій сім’ї

Дослідження історії становлення та розвитку юридичної діяльності професії юриста в англо-американській правовій сім’ї. І...
русский язык

Ґрунти господарства ТОВ "Носівка-Агро", їх виробнича характеристика та...

Природні умови ґрунтоутворення. Номенклатурний список, характеристика ознак, складу і властивостей ґрунтів. Будова профі...
украинский язык

Ґрунти й господарства

Безперервний контроль за станом ґрунтів і ґрунтового покриву - обов'язкова умова одержання планованої продукції сільсько...
украинский язык

Ґрунти Карпат

Грунтово-географічне районування. Особливості формування ґрунтового покриву Карпат. Буроземний та дерновий тип грунтотво...
украинский язык

Ґрунти лісостепу

Головні відомості про господарство, що вивчається. Ландшафтні особливості території, на якій вивчались ґрунти лісостепу....
украинский язык

Ґрунти Львівського Розточчя

Морфологія дерново-карбонатних та темно-сірих опідзолених ґрунтів. Щільність будови та твердої фази ґрунту, шпаруватість...
украинский язык

Ґрунти Українських Карпат

Географічна характеристика, історія формування території та геологічна будова, регіональні відмінності природних умов та...
украинский язык

Ґрунтовий покрив сільськогосподарського підприємства

Принципи систематики й класифікації ґрунтів. Вивчення природних факторів ґрунтоутворення: генезису, фізичних, фізико-хім...
украинский язык

Ґрунтовне дослідження слідкуючої системи

Опис роботи схеми, знаходження передавальних функцій слідкуючого пристрою. Складання рівняння асинхронного двигуна. Визн...
украинский язык

Ґрунтово-екологічне обґрунтування краплинного зрошення

Особливості використання краплинного способу поливу водами різної якості, його вплив на динаміку і напрямок змін агрофіз...
украинский язык